Publicerad: 10 mars 2015

Nyhet

Flera orsaker till ökad sjukfrånvaro

För tredje året i rad ökar sjukfrånvaron bland medarbetare i kommuner och landsting, efter en avsevärd minskning i början av 2000-talet. Bakgrunden till ökningen är komplex men inte oväntad.

Agneta Jöhnk, chef på avdelningen för arbetsgivarpolitik.

– Vi ser med oro på de ökade sjuktalen. Den största utmaningen är att kvinnor fortfarande har betydligt högre sjukfrånvaro än män, ett mönster som går igen på hela arbetsmarknaden. Detta måste tas på stort allvar, säger Agneta Jöhnk, chef på avdelningen för arbetsgivarpolitik på Sveriges Kommuner och Landsting.

SKL:s sammanställning av uppgifter från kommuners och landstings årsredovisningar visar att sjukfrånvaron i kommunerna har ökat från 5,9 till 6,3 procent mellan 2013 och 2014, och i landstingen från 5,2 till 5,6 procent. Ökningen är större än föregående år.

Hela sammanställningen om sjukfrånvaro

– Det är oroväckande. Samtidigt bör man ha i minnet att sjukfrånvaron mer än halverades mellan 2003 och 2010 och trots en ökning så är den fortfarande inte i närheten av nivåerna i början av 2000-talet, säger Agneta Jöhnk.

I kommuner och landsting arbetar man kontinuerligt med arbetsmiljö och hälsofrämjande arbete, ofta tillsammans med de fackliga organisationerna.

– Jag vill påstå att kommuner och landsting överlag tar arbetsmiljöarbetet på allra största allvar. Det är ett förebyggande arbete som måste pågå hela tiden på alla arbetsplatser, oavsett nivån på sjuktalen, säger Agneta Jöhnk.

– Men det är samtidigt viktigt att enskilda arbetsgivare reagerar på varningssignaler. Om sjukfrånvaron ökar mycket på en arbetsplats måste arbetsgivarna i dialog med facken försöka hitta orsakerna till detta. Kanske behövs särskilda insatser just där, säger Agneta Jöhnk.

En man i morgonrock som sitter på en säng och snyter sig.

Utvecklingen med ökande sjuktal går igen på hela arbetsmarknaden, hos både privata och offentliga arbetsgivare. Sjukfrånvaron tenderar att gå upp och ned med några års cykler. Orsakerna är inte helt belagda, men de regelbundna svängningarna indikerar att sjukfrånvarons utveckling handlar om långt mer än vad arbetsgivaren kan styra över, till exempel sjukförsäkringens utformning och användningssätt.

– Det är viktigt att se helheten och inte dra förhastade slutsatser. Lika lite som man vanligtvis förklarade den kraftiga minskningen av sjukfrånvaron under 2000-talets början med en väsentligt förbättrad arbetsmiljö eller folkhälsa bör man nu förklara ökningen med endast dessa parametrar, säger Agneta Jöhnk.

Läs vidare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot