Publicerad: 15 januari 2014

Nyhet

Förbättrad vård och omsorg för äldre

Vården i livets slutskede har förbättrats. Fler åtgärder för att förebygga fall görs inom särskilda boenden för äldre. Äldreomsorgen får generellt bättre omdömen av de äldre utom när det gäller utomhusmiljö, mat och social gemenskap.

Det visar den fjärde gemensamma rapporten "Öppna jämförelser 2013 – Vården och omsorgen om äldre" som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Socialstyrelsen publicerar i dag.

Öppna jämförelser 2013 - Vård och omsorg om äldre

Årets rapport har temat sammanhållen vård och omsorg om sjuka äldre. 37 indikatorer ger en bred bild av kvaliteten. Fortfarande finns stora skillnader mellan kommunernas resultat för de flesta indikatorerna.

Några av resultaten från rapporten:

  • Vården i livets slutskede har förbättrats jämfört med förra året, bland annat genomförs fler smärtskattningar.
  • Antalet fallskador i den äldre befolkningen ökar. Men fler åtgärder genomförs för att förebygga fall för äldre som bor på särskilt boende.
  • De äldre ger generellt bättre omdömen om äldreomsorgen i år jämfört med förra året, men de är mindre nöjda med utomhusmiljön, maten och den sociala samvaron på särskilda boenden.
  • Det finns betydande skillnader mellan kvinnor och män bland annat när det gäller funktionsförmåga efter stroke och förskrivning av läkemedel till äldre.

– Allt är inte bra men det pågår ett stort förbättringsarbete i hela landet. Det är därför viktigt att resultaten analyseras noggrant så att det kan leda till en ännu bättre vård och omsorg för de äldre, säger Håkan Sörman, vd på SKL.

– SKL bistår kommun- och regionförbund, för att de ska kunna erbjuda stöd till lokal och regional analys. Dessutom har vi tagit fram en handbok för att underlätta för de som ska göra analysen av resultaten, säger Håkan Sörman.

De förbättringar som rapporten visar bygger på Svenska Palliativregistret som är en av flera datakällor till öppna jämförelser. Svenska Palliativregistret och andra kvalitetsregister ger stöd till ett systematiskt arbetssätt som kan bidra till en bättre vård och omsorg.

Syftet med Öppna jämförelser är bland annat skapa öppenhet och insyn i offentligt finansierad vård och omsorg om äldre, och bidra till förbättring och lärande. Rapporten vänder sig huvudsakligen till beslutsfattare i både kommun och landsting.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot