Publicerad: 1 december 2015

Nyhet

Förslag om boenden bör utredas skyndsamt

Förändra Plan- och bygglagen så att krav som försvårar kommunernas arbete med boenden i den akuta flyktingsituationen tillfälligt kan tas bort. Det förslaget ger nu Boverket till regeringen.

Lena Micko, ordförande, SKL

– Det är ett intressant förslag som Boverket lägger fram. Regeringen bör undersöka möjligheten att genomföra den föreslagna lagändringen skyndsamt, säger SKL:s ordförande Lena Micko.

– Om lagen förändras enligt förslaget skulle regeringen bland annat kunna ta bort kravet på bygglov för tältboenden, så att de kan etableras snabbare. Regeringen skulle också kunna införa undantag så att fler befintliga lokaler kan användas som bostäder.

Boverkets förslag

bild på Sveriges rikes lag

Boverket föreslår en ny skrivning i Plan- och bygglagen som ger regeringen möjlighet att vid extraordinära händelser, så som den nuvarande flyktingsituationen, bestämma om undantag från olika krav som ställs vid byggande av bostäder.

Läs vidare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot