Publicerad: 28 april 2014

Nyhet

Framsteg i kommunernas bredbandsarbete

Kommunerna gör flera framsteg i arbetet med att ge invånarna tillgång till snabb, säker och billig IT-kommunikation. Det visar en ny enkätundersökning om bredband.

85 procent av landets kommuner har deltagit i undersökningen som SKL, Post- och telestyrelsen, PTS, och Bredbandsforum har genomfört tillsammans.

Bredbandsundersökning bland kommunerna

– Undersökningen visar att bredband är en central fråga i kommunerna. Allt fler kommuner arbetar strategiskt med att ge invånarna och företagen tillgång till snabb, säker och billig IT-kommunikation. Det är positivt. Kommunernas satsningar på bredband har stor betydelse för Sveriges digitala utveckling och tillväxt. Bredband är en samhällsbärande infrastruktur, säger Gunilla Glasare, avdelningschef på SKL.

Tre viktiga resultat i undersökningen

  • 7 av 10 kommuner svarar att de har tagit fram eller är på väg att ta fram en bredbandsstrategi. I strategierna sätter kommunerna upp mål för utbyggnaden av bredbandsinfrastruktur och de anger vilken nytta infrastrukturen ska skapa.
  • Nästan alla kommuner som svarar att de har stadsnät (152 stycken), alltså geografiskt avgränsade bredbandsnät, erbjuder svartfiber. Det främjar konkurrens. Operatörer använder näten på likvärdiga villkor och konkurrerar fritt om att erbjuda invånare och företag bästa möjliga IT-tjänster till lägsta möjliga pris.
  • Allt fler kommuner, 165 stycken, använder den webbaserade tjänsten Ledningskollen.se, som visar om det finns nedgrävd IT-infrastruktur eller andra ledningar i ett område där någon planerar att gräva, schakta eller spränga. På så sätt minskar risken för skador på infrastrukturen. Det sparar också pengar och ger färre störningar.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot