Publicerad: 21 januari 2014

Nyhet

Goda exempel på åtgärder mot skolsegregation

Genom en medveten resursfördelning kan kommuner påverka skolans resultat till det bättre. Skolinspektionen lyfter i en rapport om skolsegregation fram goda exempel på detta.

Skolinspektionens rapport om skolsegregation

Rapporten bygger på en granskning i 30 kommuner med stora socioekonomiska skillnader när det gäller elevernas förutsättningar att lyckas i skolan.

– Allt fler kommuner fördelar medel utifrån elevers och skolors socioekonomiska förutsättningar. Frågan har hamnat allt högre på agendan de senaste åren. Även om det inte finns en universalmodell som passar alla kommuner så är det bra att låta sig inspireras av andra. Här är Skolinspektionens rapport ett värdefullt bidrag, säger Maria Stockhaus, ordförande i SKL:s utbildningsberedning.

SKL håller med om att det på flera håll behövs ett mer aktivt arbete för att styra resurserna efter de skiftande behoven.

– Det finns en ökad insikt i kommunerna om att en medveten resursfördelning i kombination med andra åtgärder kan ha stor betydelse för elevernas lärande och resultat. Ansvaret för resursfördelningen till skolan ger kommunerna ett kraftfullt verktyg för att styra resurserna efter behov, säger Maria Stockhaus

SKL kommer senare i vår att lansera ett stödmaterial om hur kommunerna kan arbeta med socio-ekonomisk resursfördelning till grundskolan.

SKL:s arbete med skolfrågor

Hämta högupplöst bild på Maria Stockhaus

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot