Publicerad: 2 juni 2015

Nyhet

Guldlänken till modiga innovatörer i Västerås stad

Guldlänken 2015 har tilldelats Mats Rundkvist och Maria Gill i Västerås stad för deras framgångsrika arbete att med hjälp av välfärdsteknologi möta utmaningar inom äldreomsorgen.

Juryns motivering: Mats Rundkvist och Maria Gill har tagit rollen som modiga förebilder och visat hur en av de viktigaste samhällssektorerna kan finna innovativa vägar för verksamhetsförnyelse.

Guldlänken delades ut av IT-minister Mehmet Kaplan på konferensen Offentliga Rummet i Visby.

Guldlänken arrangeras av Sveriges Kommuner och Landsting samt VINNOVA i nära samverkan med E-delegationen och Offentliga Rummet. Guldlänken premierar och stimulerar den mest innovativa förvaltningsutvecklingen inom det offentliga Sverige.

Guldlänken

Pristagare och prisutdelare vid konferensen Offentliga rummet.

Pristagare och prisutdelare av Guldlänken 2015 på konferensen Offentliga rummet i Visby.

Läs vidare

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot