Publicerad: 8 december 2014

Nyhet

Idébank för lyckat arbete med integration

Många kommuner arbetar framgångsrikt med mottagande av nyanlända och integration. För att sprida erfarenheter samlar SKL exempel i en idébank på webben.

Per-Arne Andersson, chef på avdelningen för lärande och arbetsmarknad.

Idébanken

– Det pågår mängder av bra aktiviteter och projekt i hela landet för att stödja nyanländas etablering i samhället. Med idébanken sprider vi exempel och gör det lättare för kommuner och andra organisationer som vill utveckla sitt arbete, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på SKL.

PÅ SKL:s webbplats finns exempel inom områdena strategiskt arbete, arbetsmarknads- och utbildningsinsatser samt bostäder och bosättning. Dessa teman kommer att utökas med hälsa, barn och ungdom, samverkan med civila samhället samt kommuner och landsting som arbetsgivare. Idébanken uppdateras löpande.

Några exempel från idébanken:

Man som lär sig bygga genom ett integrationsprojekt.
  • I Gislaved har en bred grupp tyckt till när kommunen tagit fram sin integrationsstrategi – politiker och tjänstemän, kommunens SFI-elever och det lokala förenings- och näringslivet.
  • I Falköping finns möjlighet för invånare med annat modersmål än svenska att läsa ett språkförstärkt vård- och omsorgsprogram inom vuxenutbildningen.
  • I Östersund har ägardirektivet till det kommunala bostadsbolaget ändrats för att öppna upp för fler människor på flykt.

Stort engagemang för nyanlända

– Vi är glada över det stora engagemang för nyanländas etablering som finns i samhället, både från kommuner, arbetsgivare, organisationer och enskilda. Kunskap och möjligheter som finns lokalt ska tas tillvara. Därför är det viktigt att också statliga regelverk och ersättningar i högre utsträckning främjar de lokala möjligheterna för en bra integration, säger Per-Arne Andersson.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot