Publicerad: 10 juni 2014

Nyhet

Industribuller fortsätter hindra bostadsbyggande

Statens onyanserade behandling av industribuller hindrar bostadsbyggande. Det förslag som Boverket och Naturvårdsverket nu ger om att förändra de tillåtna ljudnivåerna från industriell verksamhet vid nya bostäder ändrar inte på detta, anser SKL.

– Flera kommuner planerar för nya bostäder i vattennära lägen intill hamnområden. De gör det eftersom många vill bo där. Men bostadsplaneringen tar stopp eftersom staten har en alldeles för strikt syn på industribuller, vilket ljudet ifrån hamnarna klassas som. Det förslag som Boverket och Naturvårdsverket nu presenterar om nya tillåtna ljudnivåer ger inte kommunerna tillräckliga möjligheter att planera för nya bostäder vid attraktiva hamnområden, säger SKL:s ordförande Anders Knape.

Ljudet från regnskur högre

Enligt SKL är de ljudnivåer som myndigheterna föreslår, i ett förslag till vägledning om hur industribuller ska hanteras vid bostadsplanering och tillsyn, för strikta.

– Under kvällstid vill man ha en nivå utanför bostäderna som är så låg att den understiger det ljud som vanligen alstras från en regnskur. Det är orimligt. Med dagens byggteknik går det att bygga bostäder som är tysta på insidan trots buller på utsidan, säger Anders Knape.

– Vi vill att Boverket och Naturvårdsverket reviderar sitt förslag innan det skickas ut på remiss i höst.

Regelverk för buller måste samordnas

För att underlätta bostadsbyggande vid attraktiva hamnområden behöver regelverket för industribuller samordnas med det för trafikbuller, anser SKL.

– I dag är till exempel motorljudet från lastbilar och andra typer av fordon ett större hinder för bostadsbyggande om det kommer ifrån ett hamnområde än om det kommer ifrån en väg. Staten måste behandla bullret lika oavsett varifrån det kommer. En samordning av regelverken skulle underlätta bostadsbyggandet avsevärt, säger Anders Knape.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot