Publicerad: 22 juni 2015

Nyhet

Inspiration om skolgång för nyanlända elever

Många kommuner tar emot allt fler nyanlända elever. Nu presenterar SKL och Skolverket ett gemensamt inspirationsmaterial för skolpersonal, politiker och förvaltning.

Per-Arne Andersson, avdelningschef på SKL.

Skriften visar hur kommuner organiserar mottagandet och hur de arbetar för att ge nyanlända elever så goda förutsättningar som möjligt för lärande och skolgång.

– Det handlar om att möta barn och ungdomar oavsett ålder, skolbakgrund och social situation, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på SKL.

Utveckling och inspiration

– Vi hoppas att materialet ska ge inspiration till fortsatt utveckling. Kommuner har mycket att lära av varandra, även om alla måste utgå från sina egna förutsättningar, säger Per-Arne Andersson.

Att nyanlända elever kan inspirera, visar citatet från Birgitta Jönsson, rektor i Helsingborg:
– Lärarna är positivt överraskade. De upplever att eleverna har ett driv, att det är nyfikna elever. En del elever med god skolbakgrund har höjt ribban i klassen och bidragit till ökad motivation.

Fakta

Elever i ett klassrum.

Skriften bygger på intervjuer med personer i kommuner, såväl på förvaltningsnivå som på skolnivå.

SKL och Skolverket hade 2014 en gemensam satsning med fokus på mottagande och skolgång.

Publikationer

Läs vidare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot