Publicerad: 3 september 2014

Nyhet

Internationella politiker möter lokala förtroendevalda

Lokala toppolitiker i ett nätverk för kvinnor i Sverige ska under några dagar vara mentorer och ge inblick i svensk lokaldemokrati.

Ett internationellt ledarprogram arrangeras av Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) där SKL ingår som en samarbetspart.  

– Det är viktigt att visa hur demokratin fungerar i kommuner, landsting och regioner för ledande politiker på lokal och regional nivå i andra länder. Demokratin behöver starka kvinnor i ledande positioner i Sverige men också internationellt, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

27 ledande politiker deltar från Bosnien-Hercegovina, Moldavien, Serbien, Makedonien, Georgien, Kosovo, Ukraina Indien, Kenya, Sydafrika, Uganda, Tanzania, Mocambique, Namibia och Zambia. Från Sverige deltar 19 ledande politiker från kommuner, landsting och regioner i hela landet.

Ledarprogrammet pågår under 18 månader och de träffas i Stockholm under två dagar och sedan åker delegaterna till sina mentorer i kommunen, landstinget eller regionen. Besöket som pågår den 3-5 september kommer säkert att präglas av hur den svenska valrörelsen går till.

Kvinnlig politiker i talarstolen i en fullmäktigesal.

Svenska politiska församlingar är de mest jämställda i världen, med 30 procent av kommunstyrelseordföranden som är kvinnor. Det globala genomsnittet är 9 procent toppolitiker som är kvinnor på lokal nivå.

Läs vidare

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot