Publicerad: 7 mars 2014

Nyhet

Jämställda blir vi ännu bättre

Genussmart fritidsgård lockar tjejer. Killarnas skatepark blev aktivitetspark för alla. Bättre betyg för killar med normkritik i skolan! Jämställda p-hus tryggare för kvinnor! När Sveriges största jämställdhetssatsning någonsin summeras så handlar det om konkreta förbättringar för kvinnor och män, flickor och pojkar

– I sex år har vi stöttat kommuner och landsting genom Program för hållbar jämställdhet.  Målet är jämställd service till brukare, patienter, elever och alla andra grupper som vi möter i vardagen.

– Jämställdhet är en rättvisefråga. Men det är också en fråga om kvalitet i verksamheten och att vi måste bli bättre på att göra det vi gör, säger Anders Knape, ordförande i SKL.

Jämställdhetssatsningen har pågått mellan 2008 och 2013 och i ett magasin som publiceras idag presenteras en rad konkreta exempel på lyckade jämställdhetsprojekt från olika kommuner och landsting. Magasinet skickas även ut med tidningen Dagens Samhälle denna vecka.

Ett sjuttiotal kommuner, landsting och andra aktörer har deltagit aktivt i projektet. Resultaten visar att två tredjedelar av deltagande organisationer kan peka på tydliga effekter för medborgarna. Åtta av tio kan visa på förbättringar i bemötande, arbetssätt och system för att leda och följa upp verksamhetens jämställdhetsarbete.

Totalt har över 100 000 utbildningstillfällen anordnats inom satsningen för hållbar jämställdhet.

Magasinet Uppdrag jämställdhet
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot