Publicerad: 15 december 2014

Nyhet

Kommunal skola inte orsak till sämre resultat

Resultaten i skolan började falla redan före skolreformerna på 1990-talet. Det visar en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU).

- Den minoritet som ihärdigt hävdar att skolans problem beror på kommunaliseringen är fel ute. Utvecklingen i skolan kan absolut vändas, men inte genom ett förstatligande, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på SKL.

SKL menar att IFAU:s rapport ger förutsättningar att lämna dåtiden och blicka framåt.

Foto på Per-Arne Andersson, avdelningschef avdelningen lärande och arbetsmarknad.

- Nu behövs ett mer aktivt samarbete mellan staten och kommunerna, skolforskningen måste få ett större genomslag, digitaliseringen av undervisningen behöver intensifieras och lönerna till skickliga lärare behöver fortsätta öka. Jag vill också understryka vikten av tidiga insatser till elever med särskilda behov, säger Per-Arne Andersson.

Segregation förklarar betygsskillnader

IFAU har undersökt effekterna av de tre stora skolreformer som genomfördes på 1990-talet. Kommunerna fick ansvar för resursfördelning och blev arbetsgivare för all personal i skolan, mål och resultatstyrning infördes samt fritt skolval och etablering av fristående skolor tilläts. Slutsatserna är att resultaten började sjunka redan innan 1990-talets reformer.

Betygsskillnaderna mellan skolor har ökat markant sedan 1990-talet och kan nästan helt förklaras av ökad boendesegregation. Enligt rapporten kan betygsskillnader mellan kommuner inte förklaras av kommunal skolpolitik eller förändrad resursfördelning.

Ladda ner rapporten "Utvecklingen i skolan efter 1990-talets skolreformer"

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot