Publicerad: 29 september 2014

Nyhet

Kommunerna får ta över när staten skär ner

Kommunerna tar ett allt större ansvar för personlig assistans visar en ny rapport från SKL. Sedan 2009 har kostnaderna stigit kraftigt och orsaken är främst Försäkringskassans strängare bedömningar.

Anders Knape, ordförande SKL

‑ Staten måste ta det fulla ansvaret för att enskilda inte ska behöva komma i kläm. Staten måste också se till att övervältringen av kostnader till kommunerna upphör, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Media har under senare år uppmärksammat att personer som länge haft personlig assistans genom Försäkringskassan får stödet helt eller delvis indraget. Assistansberättigade vittnar om en stor ovisshet om vilket stöd samhället kan erbjuda och vilket stöd man har rätt att få.

Ökade kostnader för kommunerna

SKL kan nu i rapporten ”Vad kostar verksamheten i din kommun” visa att den striktare behovsbedömningen från Försäkringskassan ger avtryck i den nationella statistiken. Mellan 2009 och 2013 har kommunernas kostnader för personlig assistans ökat med 50 procent. Det motsvarar enligt SKL:s beräkningar över 900 miljoner kronor och är en konsekvens främst av att Försäkringskassan dragit ner på sitt stöd. De assistansberättigade blir hänvisade till kommunerna som tvingas ta ett allt större ansvar.

Problem med två huvudmän

‑ Modellen med två huvudmän leder ofelbart till problem både för assistansberättigade och för kommunerna, säger Anders Knape.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och lagen om assistansersättning fyller i år 20 år. Reformen var ett stort framsteg mot full delaktighet och jämlikhet i levnadsvillkor för personer med omfattande funktionsnedsättningar. SKL anser att staten behöver ta det fulla ansvaret för reformens finansiering och se över modellen med två huvudmän.

Ladda ner eller beställ rapporten: Vad kostar verksamheten i din kommun

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot