Publicerad: 20 januari 2014

Nyhet

Kommunerna har svaren om flyktingmottagandet

Det är bra att regeringens nya samordnare för att öka flyktingmottagande ska föra en dialog med kommunerna. Mottagandet behöver både öka och hålla god kvalitet.

– Många kommuner har konstruktiva idéer om hur flyktingar kan tas emot och integreras i vårt samhälle. Samtidigt har olika kommuner olika förutsättningar. Jag hoppas på en framgångsrik dialog mellan kommunerna och statens nya samordnare, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på SKL.

Att Sverige och landets kommuner tar emot flyktingar är både en viktig humanitär insats och en investering i framtiden. Samtidigt skapar stora grupper flyktingar under en kortare period utmaningar. Här behöver staten och kommunerna hitta bra lösningar och en tydlig ansvarfördelning.

– Grunden för mottagandet bygger på solidaritet med utsatta människor. Sedan behövs konkreta lösningar som handlar om samverkan och resurser. Ett bra mottagande betalar tillbaka i form av fler kommuninvånare, ny arbetskraft och utvecklande idéer för vårt samhälle, säger Per-Arne Andersson.

Läs vidare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot