Publicerad: 13 november 2014

Nyhet

Köp av verksamhet 2006 – 2013

Kommuner, landsting och regioner köper allt mer verksamhet av privata utförare för att kunna genomföra sina uppdrag. Utvecklingen är långsam men stabil.

Hemtjänstpersonal som hjälper en äldre man med rullator.

Under år 2013 köpte kommunerna verksamhet av privata utförare för 76 miljarder kronor. Detta motsvarar 14 procent av verksamhetens kostnader vilket är en ökning från 10 procent år 2006. Inom kommunsektorn är det särskilt köp av verksamhet inom pedagogisk verksamhet, vård och omsorg samt infrastruktur som ökat.

Landsting och regioner köpte år 2013 verksamhet av privata utförare för 34 miljarder kronor. Detta motsvarar 15 procent av verksamhetens kostnader vilket är en ökning från 11 procent år 2006. I landsting och regioner är det främst inom primärvård, tandvård samt regional utveckling, och då framförallt inom trafik och infrastruktur, som köpt verksamhet från privata företag har ökat. 2013 fanns 1 156 vårdcentraler varav 41 procent av dem drevs av privata utförare. Sedan 2011 har antalet vårdcentraler minskat, mellan åren 2012 och 2013 med 8 privata och 8 offentligt drivna.

Variationerna stora

Andelen köp av verksamhet har ökat i samtliga län mellan åren 2011 och 2013 men variationen i landet är stor. Befolkningsrika och alliansstyrda kommuner, landsting och regioner köper en större del av verksamheten från privata utförare än vad som görs i övriga landet.

Många är berörda

Var femte person som är 65 år och äldre bor i ett särskilt boende som drivs av ett privat företag och var fjärde hemtjänsttimme utförs av ett privat företag. Var femte barn i förskolan går i fristående förskola och var fjärde gymnasieelev går i fristående skola. 17 miljoner patientbesök gjordes hos privata vårdcentraler vilket motsvarar 43 procent av besöken. Detta är en ökning med 55 procent sedan 2006.

SCB har inrättat ett Utförarregister och år 2014 är det första året som uppgifterna har begärts in. SCB har utifrån uppgifter från kommuner, landsting och regioner identifierat 9700 unika utförare varav det inom förskolan finns 2 000 privata utförare, inom grundskolan 600 och inom gymnasieskolan 200 privata utförare.

Publikationer

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot