Publicerad: 18 februari 2014

Nyhet

Landstingen allt bättre på säkrare vård

Landstingens arbete med att stärka patientsäkerheten har blivit allt bättre. På två år har antalet landsting som arbetar systematiskt och långsiktigt med patientsäkerhet fördubblats. Det visar en bedömning från Sveriges Kommuner och Landsting.

– Vi ser tydliga och positiva resultat. Patientsäkerhetsarbetet har utvecklats i samtliga landsting. Det betyder att många patienter kommer att kunna känna sig tryggare med en säkrare vård, säger Hans Karlsson, chef för avdelningen vård och omsorg på SKL.

Sexton landsting har minskat andelen trycksår sedan 2011. Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler har ökat i tolv landsting och för första gången på tre år har samtliga landsting minskat sin antibiotikaförskrivning.

– Vårdskador har orsakat lidande för patienter och stora kostnader för landstingen genom åren. Därför ska patientsäkerhetsarbetet fortsätta med fler insatser och det som också måste bli bättre är uppföljning och utvärdering. Ingen patient ska behöva känna sig otrygg med den vård de får, säger Hans Karlsson.

SKL:s arbete med patientsäkerhet

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot