Publicerad: 14 april 2014

Nyhet

Landstingen redovisar löner för DO

Samtliga landsting och regioner har lämnat in sina lönekartläggningar till DO, som gör en granskning av jämställda löner. Det är en viktig fråga som landstingen arbetar aktivt med.

Kommun- och landstingssektorn har Sveriges mest jämställda löner. I landstingen tjänar kvinnor 95,4 procent av mäns löner och arbetet fortsätter för att siffran ska bli ännu högre.

Medlingsinstitutets rapport om lönebildningen 2013

– Även om sektorn har bäst siffror jämfört med andra, jobbar både kommuner och landsting löpande med att identifiera eventuella osakliga löneskillnader. En metod är att göra lönekartläggningar, vilket sker regelbundet. DO:s granskning är bra eftersom den lyfter fram värdet av att göra bra kartläggningar, analyser och handlingsplaner för jämställda löner, säger Agneta Jöhnk, chef för avdelningen för arbetsgivarpolitik på Sveriges Kommuner och Landsting.

Positiva signaler

Diskrimineringsombudsmannen har beslutat att granska 21 landstings och 25 landstingsägda bolags lönekartläggningar och analys för jämställda löner. SKL har fått positiva signaler från landstingen och regionerna om att de alla har lämnat in sina lönekartläggningar och att de har tagits fram i samverkan med facken.

– Det är ett stort arbete nedlagt, för alla landsting är stora arbetsgivare med en komplex verksamhet, säger Agneta Jöhnk.

Beslut skickas till varje arbetsgivare

DO kommer nu att skicka ett beslut till varje arbetsgivare som anger om deras redovisning av arbetet med lönekartläggning lever upp till diskrimineringslagens krav. Det är sannolikt att alla eller de flesta landsting behöver komplettera med information. De landsting som hittills fått svar från DO har ombetts att komplettera med lite tydligare motivering och förklaring till materialet.

2011 granskade DO hälften av landstingens jämställdhetsplaner och övriga arbete med aktiva åtgärder. Samtliga då granskade landsting blev godkända.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot