Publicerad: 31 mars 2015

Nyhet

Låt även kommuner få bedriva resursskolor

Kommuner får inte ha särskilda resursskolor för elever med särskilda behov. Men fristående skolor tillåts ha det. Det drabbar eleverna. SKL kräver att lagen ses över.

Det får finnas fristående resursskolor men inte kommunala. Det är slutsatsen av en dom från förvaltningsrätten i Stockholm. Bakgrunden är att Linköpings kommun har överklagat ett vitesföreläggande från Skolinspektionen, där myndigheten hävdar att kommunen inte får ha särskilda resursskolor med egen rektor. Förvaltningsrätten går alltså på myndighetens linje.

Per-Arne Andersson, chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad.

– Inkludering är en viktig utgångspunkt för den svenska skolan. Men vi kan inte blunda för att det finns elever med så omfattande stödbehov att de behöver gå i en särskilt anpassad verksamhet. I alla fall under en period. Sådana resursskolor måste också kommuner kunna få erbjuda, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på SKL.

Fristående resursskolor gynnas

Elever som sitter och skriver.

Fristående resursskolor har blivit fler det senaste året. Det finns ett uttryckligt stöd i skollagen för att fristående skolor får nischa in sig mot och begränsa sig till att bedriva verksamhet för elever i behov av särskilt stöd.

– Kommunerna ges alltså inte möjlighet att möta elevernas behov på samma villkor som fristående huvudmän. Här behöver lagen ses över. Samma villkor ska gälla för kommunala som fristående skolor. Och framförallt måste man se till elevernas bästa, säger Per-Arne Andersson.

Läs vidare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot