Publicerad: 9 april 2014

Nyhet

Många bra satsningar i vårpropositionen

SKL välkomnar de satsningar inom vård och skola som regeringen
presenterar i vårpropositionen. Mer resurser till bredbandsutbyggnaden
är också mycket positivt för att säkra tillväxten och sysselsättningen.         

Regeringens vårproposition

– De satsningar som regeringen idag aviserat i vårpropositionen är mycket välkomna för kommuner och landsting, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

– Det handlar om resurser för att öka tillgängligheten i cancervården, fler utbildningsplatser för både förskollärare och lärare samt lågstadielyftet för att höja kvaliteten i undervisningen. Kommunerna får också en särskild ersättning för att förbättra integrationen av nyanlända, säger Anders Knape.

– Regeringen satsar också mer resurser till bredbandsutbyggnaden där SKL har arbetat för att den ska ges hög prioritet i Landsbygdsprogrammet. Tillgång till bredband är en förutsättning för lokal och regional utveckling, säger Anders Knape.

– Vi kan dock konstatera att de riktade statsbidragen för de mest sjuka äldre och patientsäkerhetssatsningen inte finns med i vårpropositionen, men vi utgår ifrån att det kommer finnas med i höstens budgetproposition, säger Anders Knape.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot