Publicerad: 15 augusti 2014

Nyhet

Många kör för fort vid skolor

Snart börjar skolan för cirka en miljon barn i åldern 6-16 år. Många av barnen går eller cyklar till skolan, men alltför många skjutsas i bil vilket påverkar både trafiksäkerheten och miljön negativt. I samband med skolstarten pågår Polisens insatsvecka med fokus på hastigheter och ökade kontroller utanför landets skolor.

– När vi står utanför skolor är det ofta elevernas egna föräldrar som kör för fort. Vi måste få till en större förståelse för hastighetens betydelse, ingen vill ha ett skadat barn på sitt samvete, säger Bengt Svensson, poliskommissarie på Rikspolisstyrelsen.

Det mest avgörande för hur allvarlig en olycka mellan ett barn och en bil blir, är hastigheten. Tyvärr visar mätningar att ju lägre fartbegränsning, desto färre håller farten. Utanför flertalet skolor är hastigheten begränsad till 30 km/tim.

Under 2013 körde 78 procent inom hastighetsgränsen på kommunala vägar med 70 km/tim medan motsvarande andel på 40-vägar endast låg på 53 procent. Nästan hälften kör alltså för fort. Samtidigt tycker över 60 procent i Trafikverkets senaste enkät att det är rimligt att sänka hastighetsbegränsningarna för att öka trafiksäkerheten.

– Vi måste hjälpas åt att hålla farten, både utanför skolor men även på alla andra vägar. Det är inte svårare än att lätta på gasen! Samtidigt kan vi hjälpa varandra genom att prata om hur viktigt det är att hålla farten och aldrig be någon gasa på lite extra, säger Monica Green, ordförande för Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, NTF.

– Kommunerna arbetar ständigt med att förbättra barns säkerhet runt våra skolor, även om det förstås finns mer kvar att göra. Men om vi ska nå ända fram krävs en ökad acceptans bland trafikanterna för hastighetsbegränsningarna, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

– Att föräldrar ofta överträder hastigheten utanför skolor är ett tydligt bevis för att det råder en okunskap om hastighetens betydelse för en bilolyckas omfattning. Under insatsveckan kommer vi därför att tillhandahålla en informationsfolder till alla kunder som besiktar sitt fordon hos oss, säger Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef på Bilprovningen.

SKL har tidigare släppt rapporter om varför föräldrar skjutsar sina barn till skolan och om vad kommunerna kan göra för att minska skjutsandet för att öka trafiksäkerheten.

Publikationer

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot