Publicerad: 22 december 2014

Nyhet

Medalj för framgångsrikt jämställdhetsarbete

Ewa Samuelsson, tidigare biträdande socialborgarråd i Stockholm och ordförande i CEMR:s jämställdhetskommitté, har tilldelats en medalj som tack för framgångsrikt jämställdhetsarbete.

Medaljen delades ut av CEMR:s* ordförande Anne-Marie Jorritsma på CEMR:s konferens om aktivt medborgarskap i Rom den 15-16 december. Genom kommitténs arbete har jämställdhetsarbetet flyttat fram positionerna på den lokala och regionala nivån i Europa.

Ewa Samuelsson har varit ordförande i jämställdhetskommittén under fyra år. Kommitténs uppdrag har varit att ge stöd till kommuner och regioner i Europa som har undertecknat den Europeiska deklarationen för jämställdhet på lokal nivå, även kallad CEMR-deklarationen.

– Det har varit min och SKL:s ambition att förstärka vårt arbete med jämställdhetsdeklarationen, öka synligheten och mobilisera undertecknarna att ta ytterligare steg för att genomföra den på lokal nivå, sade Ewa Samuelsson i sitt tacktal.

Ewa Samuelsson, längst till höger, och representanter för CEMR.

Ewa Samuelsson, längst till höger, mottog pris från CEMR:s ordförande Anne-Marie Jorritsma, andra från vänster.

Fakta

CEMR-deklarationen är ett verktyg för kommuner, landsting och regioner att integrera jämställdhetsperspektivet i det politiska beslutsfattandet och i den praktiska verksamheten. För närvarande har 1 500 kommuner och regioner i Europa undertecknat den. I Sverige handlar det om 96 kommuner och 16 landsting och regioner. Det innebär att ca 90 % av Sveriges befolkning omfattas av jämställdhetsdeklarationen.

*CEMR är de europeiska kommun- och regionsförbundens samarbetsorganisation, Council for European Municipalities and Regions.

Läs vidare

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot