Publicerad: 19 februari 2014

Nyhet

Medborgarna vill påverka samhället

Medborgarna vill tidigt komma till tals och ha inflytande över
utvecklingen i sina kommuner och landsting. Protestaktioner är de mindre intresserade av. Det visar en ny undersökning från SKL.         

Vård, skola och äldreomsorg. Det är de frågor som medborgarna tycker är viktigast inom sina kommuner och landsting och som de vill vara med att påverka. SKL:s nya undersökning visar att 66 procent av de medverkande vill delta i medborgardialog och ha inflytande över samhället de lever i.

– Vi kan konstatera att medborgarna vill möta kommuner och landsting, och kommunerna och landstingen vill möta medborgarna. Viljorna finns, så nu är utmaningen att hitta bra former för dialog och deltagande, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Undersökningen visar också att medborgarna vill komma in i ett tidigt skede i beslutsprocessen. De deltar gärna i en digital panel, som ger dem möjlighet att besvara aktuella frågor, eller går på möten som kommuner och landsting bjuder in till. Däremot är de inte intresserade av att starta protestgrupper. Fyra procent kan tänka sig den metoden och endast tre procent uppger att de vill starta Facebookgrupper för initiativ inom vissa områden.

Fakta om medborgarundersökningen

SKL har tillsammans med företaget  Preera frågat ett representativt urval av svenskarna hur de ser på inflytande och deltagande i sina hemkommuner och –landsting, genom olika former av medborgardialog. 1000 personer som speglar befolkningen utifrån ålder, kön och geografi har deltagit i undersökningen.

Läs vidare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot