Publicerad: 31 mars 2015

Nyhet

Medling inleds med BRF

SKL har idag kommit överens med BRF om att inleda medling i förhandlingarna om ett nytt avtal för räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB). Samtidigt har gällande avtal förlängts.

Personer vid ett konferensbord som skriver på ett papper.

Parterna, Sveriges Kommuner och Landsting och Brandmännens Riksförbund, vänder sig nu till Medlingsinstitutet med en förfrågan om att utse medlare. 

Medlingsinstitutet har den 2/4 utsett Gunilla Runnqvist, Leif Ohlsson och Claes Ennerberg till medlare.

Mer information hos Medlingsinstitutet

SKL kommenterar i övrigt inte de förhandlingar som skett utan fokuserar nu på att ge medlarna bästa möjliga förutsättningar för att nå ett avtal. 

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot