Publicerad: 2 december 2014

Nyhet

Mer samverkan behövs för skolan

Brist på samförstånd och inte själva systemet är skolans problem. Alla behöver ta sitt ansvar och börja samarbeta. Det visar en kommande OECD-rapport.

Per-Arne Andersson, chef på avdelningen för lärande och arbetsmarknad.

– Vi måste sluta skylla på varandra, kavla upp ärmarna och jobba tillsammans för att ge eleverna ännu bättre skolor. Det behövs en ny anda där alla tar ansvar, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på SKL.

OECD rekommenderar att förändringar inom skolan bör ske inom nuvarande system.

– När nu också OECD betonar innehåll och inte skolans system, så hoppas jag att vi kan diskutera utvecklingsfrågor och inte idéer om att skolan ska förstatligas, säger Per-Arne Andersson.

Elevens behov i centrum

Elev som bläddrar i en bok och en lärare som tittar på.

Förutom vikten av samsyn och ett gemensamt ansvarstagande pekar OECD på insatser för att öka lärarnas kompetens och att ansvarstagandet blir tydligare.

– OECD:s slutsatser ligger i linje med hur framgångsrika skolkommuner arbetar. Där är elevens behov i centrum. Tydliga mål och noggrann uppföljning är centralt. Vi behöver utnyttja fördelarna med den kommunala skolan som har styrkan att utgå från elevernas förutsättningar, säger Per-Arne Andersson.

Skolkommission

Regeringen kommer att tillsätta en kommission med uppgift att ta hand om OECD:s resultat. SKL ser positivt på att den kommer att ha ett helhetsperspektiv och ett vetenskapligt förhållningssätt.

– OECD lyfter fram viktiga utmaningar. Men bilden får återigen inte bli onyanserat svart. De flesta elever trivs och klarar skolans mål. Och lärarnas löner har ökat mest av alla grupper de senaste åren, säger Per-Arne Andersson.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot