Publicerad: 20 november 2014

Nyhet

Minskad energiåtgång sparar 100 miljoner

Landstingen har minskat energianvändningen i sina lokaler med fem procent sedan år 2009. Det motsvarar en årlig besparing på 100 miljoner kronor i energikostnader, visar Öppna jämförelser.

Håkan Sörman, vd på Sveriges Kommuner och Landsting.

Öppna jämföreser: miljöarbetet i landsting och regioner 2014

– De framsteg som landstingen gör visar tydligt att energieffektivisering inte bara ger minskad klimatpåverkan, utan också är en lönsam affär. Det är en mycket positiv utveckling vi nu ser, säger Håkan Sörman, VD på Sveriges Kommuner och Landsting.

Utrymme för fortsatt förbättring

Tre sjuksköterskor som står i en sjukhuskorridor.

Det finns dock utrymme för fortsatta effektiviseringar. Den totala kostnaden för landstingens energianvändning i lokaler är nu drygt två miljarder per år.

– Landstingen har kommit olika långt i att effektivisera energianvändningen i sina lokaler. Det finns alltså möjligheter till en ännu större generell förbättring. Det borde inte vara omöjligt att ha en årlig besparing om nästan 500 miljoner kronor i energikostnader år 2020, säger Håkan Sörman.

I det fortsatta arbetet kan landstingen använda rapportens jämförelser för att lära av varandra, bland annat av landstinget i Jönköping, som har störst förbättring åren 2009-2014. Landstinget jobbar med ett energieffektiviseringsprogram och har bland annat på ett bra sätt anpassat temperaturer och luftflöden enligt verksamheternas behov.

Bred bild av landstingens miljöarbete

SKL:s rapport ger en bred bild av landstingens miljöarbete. Utöver att ha en indikator om energianvändning i lokaler visar rapporten bland annat hur mycket antibiotika landstingen förskriver, hur mycket ekologiska livsmedel de köper in och hur mycket förnybara drivmedel de använder i kollektivtrafiken.

– På dessa områden ser vi också positiva trender – landstingens miljöarbete är brett, ambitiöst och framgångsrikt. Men precis som när det gäller energianvändningen i lokalerna finns det utrymme för fortsatt förbättring. Framstegen sätts därför i förhållande till de olika nationella mål som finns, säger Håkan Sörman.

Fakta: de använder minst energi i sina lokaler

Fakta: de använder minst energi i sina lokaler
1.Värmland159 kilowattimmar per kvadratmeter
2.Dalarna168 kilowattimmar per kvadratmeter
3.Jönköping184 kilowattimmar per kvadratmeter
4.Gotland189 kilowattimmar per kvadratmeter
5.Västra Götaland194 kilowattimmar per kvadratmeter

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot