Publicerad: 24 augusti 2014

Pressmeddelande

Myter och fakta om vården i Sverige

Svensk hälso- och sjukvård debatteras som aldrig förr. En bild av en vård i kris målas upp. Men sanningen är att svensk vård fortfarande är i världsklass.

Rapporten Myter och fakta om vården

– Vi vill föra en diskussion som nyanserar bilden av svensk vård, säger Mats Eriksson, ordförande för Sjukvårdsdelegationen, Sveriges Kommuner och Landsting.

Medborgarnas förtroende för vården har sjunkit, visar nationella mätningar. Samtidigt finns en rad fakta som stärker bilden av Sverige som ett av de länder som är allra bäst att blir gammal och sjuk i.

– De enskilda fel som begås inom vården är vi de första att ta till oss, men vi måste samtidigt bygga förtroende för vården som helhet. Vi har inte råd med ett förtroendetapp som bygger på myter. Folk måste kunna känna sig trygga med vården och det måste vara attraktivt att arbeta i vården, säger Mats Eriksson.

– Vi vill inte skönmåla, inte ifrågasätta mediernas granskande roll, eller de enskilda patientfallen. Men vi vill ha en nyanserad bild, som bygger på fakta. Ingen tjänar på en svartmålning av svensk vård.

SKL:s arbete med hälso- och sjukvård
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot