Publicerad: 14 april 2015

Nyhet

Nästan alla kommuner använder Facebook

Allt fler kommuner använder Facebook och antalet människor som gillar en kommuns Facebooksida har mer än fördubblats sedan 2013. Det visar en ny mätning från SKL.

Monica Björklund Aksnes, kommunikationsdirektör, SKL.

– Det är intressant att se att allt fler medborgare väljer att följa kommuner och landsting på Facebook. Det visar att kommuner och landsting har hittat en engagerande mix av innehåll som människor är intresserade av att följa, säger Monica Björklund Aksnes, kommunikationsdirektör, Sveriges Kommuner och Landsting.

De kommunala Facebooksidor som har flest följare kännetecknas av ett varierat innehåll. Dessa sidor har inlägg med tydlig lokal anknytning och personligt tilltal varvat med samhällsnyttig information. Facebooksidor med varierat innehåll väcker ett större engagemang i form av delningar och gillare än sidor som enbart publicerar samhällsinformation.

Antalet gillare har fördubblats

Två kvinnor som tittar och pekar på en läsplatta.

Antalet kommuner som har en Facebooksida för organisationen (det vill säga som inte är inte knuten till en specifik verksamhet) har ökat från 186 till 214 sedan 2013. Det innebär att drygt 70 procent av alla kommuner använder Facebook på det sättet.

Samtidigt använder över 95 procent av kommunerna Facebook för någon av sina verksamheter, exempelvis turism, bibliotek, rekrytering, eller fritidsgårdar.

Antalet människor som gillar en kommuns Facebooksida har mer än fördubblats sedan 2013 till i genomsnitt 1500 personer.

Varierat innehåll

Den vanligaste typen av innehåll som publiceras är nyheter och samhällsinformation. Näst vanligast är inlägg om händelser och aktiviteter som ska äga rum i kommunen.
De inlägg som flest personer gillar, kommenterar eller delar är bilder på omgivningarna i kommunen vid årstidsväxlingar. Nästan lika populärt är inlägg om personer eller lag från orten som vunnit någon form av utmärkelse inom idrott eller andra områden.

Allt fler följer landstingen på Facebook

Antalet som följer ett landsting eller en region på Facebook har ökat med i genomsnitt tre gånger, till i genomsnitt 1200 personer. Majoriteten av innehållet är marknadsföring av landstinget som arbetsplats eller av olika aktiviteter som landstinget erbjuder samt platsannonser.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot