Publicerad: 18 november 2014

Nyhet

Nej till tre veckors tidsgräns för byggärenden

SKL säger nej till regeringens förslag om att göra kommunerna skyldiga att hantera anmälningsärenden enligt plan- och bygglagen på tre veckor.

Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

– Det skulle i praktiken bli omöjligt för kommunerna att hinna hantera ärendena politiskt. Vår demokrati skulle försämras om regeringen begränsade det lokala och folknära beslutsfattandet på detta sätt, säger SKL:s ordförande Anders Knape.

Oftast delegeras beslut i anmälningsärenden till kommunernas förvaltning. Men ibland är ärendena av särskild vikt, till exempel om de är vägledande för kommande beslut, och då måste de kunna hanteras politiskt.

Många olika anmälningsärenden

Detaljplan med en linjal på.

Det finns många olika sorters anmälningsärenden, alltså arbeten som invånarna enligt plan- och bygglagen ska anmäla till kommunen. Det kan till exempel handla om byggnader som ska rivas, om betydande förändringar av en bostad eller om installationer av hissar.

– Men i somras ändrades lagen så att även mer komplicerade arbeten klassas som anmälningsärenden, till exempel byggande av så kallade komplementbostadshus. I dessa fall är handläggningen mer omfattande, och motsvarar närmast handläggningen av bygglovsärenden, där tidsgränsen är tio veckor, säger Anders Knape.

Gränserna måste vara på en rimlig nivå

– Vi är inte emot tidsgränser i sig, de kan tydliggöra för invånarna vad som kan förväntas av kommunerna. Men gränserna måste vara på en rimlig nivå. Förslaget att anmälningsärenden ska handläggas på högst tre veckor bör inte drivas igenom.

SKL svarar på regeringens förslag i ett yttrande till promemorian "Nya steg för en effektivare plan- och bygglag".

Hämta yttrandet: ”Nya steg för en effektivare plan- och bygglag” (PDF, nytt fönster)

Läs vidare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot