Publicerad: 20 februari 2015

Nyhet

Nio strategier för att möta lärarbehovet

Sverige har i dag ingen allmän lärarbrist. Men det ökande intresset för lärarutbildningen, fler karriärvägar och god löneutveckling måste fortsätta för att ännu fler ska vilja bli lärare.

Håkan Sörman

Varannan ung kan tänka sig att jobba i skolan, enligt en undersökning som Ungdomsbarometern gjort på uppdrag av SKL. Antalet sökande till lärarutbildningarna har ökat flera år i rad. 

– Lärare jobbar mer tillsammans. Karriärvägarna har blivit fler och 12 000 lärare fick en karriärtjänst förra året. Många lärare har haft en god löneutveckling de senaste åren. Men vi kan inte slå oss till ro med detta.  Den positiva förändringsvågen behöver bli ännu starkare, säger Håkan Sörman, VD på SKL, som en kommentar till Lärarförbundet.

Arbetsgivarna upplever inte i dag någon allmän lärarbrist, men det finns svårigheter att rekrytera i vissa ämnen hos en del arbetsgivare. Det visar en enkätundersökning som SKL presenterade hösten 2014.

– Staten, huvudmännen och andra aktörer måste jobba tillsammans för att ytterligare öka intresset och attrahera de bästa lärarna till skolan. Det finns definitivt utmaningar. Men skolan är ingen krisbransch. Att gång på gång beskriva den som det är inget som gagnar rekryteringen av nya lärare. Tvärtom, säger Håkan Sörman.

Lärare i skolan

Handlingsplan för arbetsgivarna

I rapporten Sveriges Viktigaste Jobb i skolan och förskolan från 2014, konstaterar SKL att det behövs 150 000 nya medarbetare i skolan inom en tioårsperiod. I rapporten presenteras en handlingsplan med nio punkter med exempel på vad arbetsgivarna redan gör och kan göra för att möta rekryteringsutmaningarna.

SKL:s nio strategier för hur arbetsgivarna själva kan möta rekryteringsutmaningen.

  • Använda kompetens på rätt sätt.
  • Bredda rekryteringen och locka nya grupper till jobben.
  • Låta fler medarbetare jobba mer.
  • Förlänga arbetslivet, det vill säga försöka få unga att komma in tidigare, och äldre medarbetare att stanna kvar.
  • Utveckla arbetsmiljö och arbetsorganisation – skapa engagemang.
  • Utnyttja tekniken bättre.
  • Marknadsföra jobben.
  • Visa karriärmöjligheter.
  • Underlätta lönekarriär.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot