Publicerad: 26 februari 2014

Nyhet

Nya jämförelser ska utveckla kollektivtrafiken

För första gången släpper SKL nu Öppna jämförelser om kollektivtrafiken.
Syftet med jämförelserna är att stödja det regionala arbetet för att
höja kollektivtrafikens kvalitet och effektivitet.

– SKL har gjort Öppna jämförelser sedan 2006. Jämförelserna är viktiga efter som de sporrar till förbättring. Kommunerna och landstingen kan analysera sina resultat och jämföra sig med varandra, säger Håkan Sörman, VD på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Öppna jämförelser - Kollektivtrafik 2014

– Nu tar vi för första gången fram jämförelser av kollektivtrafiken. Det gör vi för att stödja de regionala kollektivtrafikmyndigheterna som kommunerna och landstingen bildade för två år sedan i samband med att en ny lag trädde i kraft. Det politiska inflytandet över kollektivtrafiken ökade, och våra medlemmar efterfrågade ett verktyg som underlättar den politiska styrningen och som främjar regionalt utvecklingsarbete.

Indikatorerna i rapporten har stämts av mot de politiska mål som finns om att öka antalet resenärer och om att kollektivtrafiken ska bli mer tillgänglig och miljösmart.

– Våra medlemmar kan också analysera hur kostnadseffektiv kollektivtrafiken är. Detta är mycket viktigt då kostnaderna för kollektivtrafiken ökar betydligt snabbare än kostnaderna för andra verksamheter i välfärden. Antalet resenärer ökar inte lika snabbt som trafikutbudet. Kostnadsökningarna behöver bromsas, säger Håkan Sörman.

Enligt SKL ska samtidigt resultaten i rapporten tolkas med försiktighet.

– Det finns vissa brister i statistiken. Vår ambition är att släppa en ny rapport varje år, och att för varje år förbättra indikatorerna så att de blir ännu mer användbara för kollektivtrafikmyndigheterna i deras arbete med att erbjuda invånarna bästa möjliga kollektivtrafik, säger Håkan Sörman.

Fakta

Statistiken i rapporten gäller 2012. SKL tar avstamp i detta år eftersom det var då som förutsättningarna för kollektivtrafikens styrning förändrades på grund av att en ny lag trädde i kraft. Det finns statistik från 2013 för en del av rapportens indikatorer. Dessa är dock inte med i rapporten, men finns i kommun- och landstingsdatabasen, Kolada och på SKL:s webbplats för Öppna jämförelser.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot