Publicerad: 6 oktober 2014

Nyhet

Nya kallelser ska få fler kvinnor att delta i screening

Landsting och regioner påbörjar nu införandet av nya kallelser till mammografi och gynekologiskt cellprov, som SKL utvecklat inom arbetet med nationella cancerstrategin.

Hans Karlsson, chef för avdelningen för vård och omsorg, SKL.

De nya kallelserna ska motivera till ett högt screeningdeltagande och samtidigt underlätta för kvinnan att göra medvetna val om sitt eget deltagande.

– Socialstyrelsen rekommenderar kvinnor att delta i screening för såväl bröst- som livmoderhalscancer. När landstingen nu börjar införa de nya kallelserna är vår förhoppning att de ska leda till ökat deltagande och på sikt rädda flera liv, säger Hans Karlsson, chef för avdelningen för vård och omsorg vid Sveriges Kommuner och Landsting.

Ökat deltagande

SKL åtog sig inom överenskommelsen med staten om nationella cancerstrategin 2009 att verka för ett ökat deltagande i screeningprogrammen mot bröst- och livmoderhalscancer. En del av det uppdraget har handlat om att utveckla generiska mallar för nya kallelser till mammografi och gynekologiskt cellprov.

Två kvinnor som sitter i en soffa i ett väntrum.

Resultatet finns nu i form av två "paket" med malldokument för respektive screeningprogram, som omfattar kallelse, olika svarsbrev, påminnelse, frågor och svar samt information inför första besöket. I paketen ingår även fördjupad information om för- och nackdelar med screening.

Tydligt patientperspektiv

Utformningen av de nya kallelsepaketen har skett med tydligt patient/brukarperspektiv. Grupper av kvinnor, verksamhetsföreträdare samt patientorganisationer har bidragit med synpunkter.

De nya kallelserna har mottagits positivt av såväl regionala cancercentrum som landsting och regioner. Ett flertal landsting ligger nu i startgroparna för att införa dem i sina rutiner och kallelsesystem. Ett visst ekonomiskt stöd utgår till de landsting som väljer att införa dem under 2014.

Läs vidare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot