Publicerad: 12 februari 2015

Nyhet

Nyanlända får enklare kontakt med myndigheter

På fyra orter startar nu servicekontor där myndigheter och kommunen tillsammans ska ge ett samlat stöd till nyanlända. Syftet är en snabbare etablering i samhället.

Per-Arne Andersson, chef på avdelningen för lärande och arbetsmarknad.

– Nyanlända ska slippa att slussas mellan olika myndigheter och istället få ett samlat stöd på ett kontor. Det blir också en smidigare kommunikation mellan myndigheterna vilket ger individen ett bättre stöd, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på SKL.

De kommuner som deltar är Norrköping, Alingsås, Ljusdal och Borlänge.

– Fler kommuner har visat intresse att delta. Från SKL:s sida kommer vi att verka för att försöket sprider sig, både till fler kommuner och till fler målgrupper, säger Per-Arne Andersson.

Fakta

En kvinna hjälper en man vid en desk.

De fyra servicekontoren ingår i pilotprojektet Mötesplatser och information, som pågår under 2015. Myndigheterna som deltar är Migrationsverket, Skatteverket Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten. SKL deltar i planeringen av projektet.

Läs vidare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot