Publicerad: 14 januari 2014

Nyhet

Nya patientavgifter 2014

Ett landsting har höjt avgiften för läkarbesök i primärvården och åtta har höjt avgiften för patienter som får heldygnsvård på sjukhus.

Landstinget Gävleborg höjde den 1 januari 2014 avgiften med 50 till 200 kr för läkarbesök i primärvården. Samtidigt sänktes avgiften med 100 kronor för besök hos specialistläkare till 200 kr.

Landstingen i Uppsala, Östergötland, Jönköping, Halland, Västmanland, Gävleborg, Jämtland och Västra Götalandsregionen höjde avgiften med 20 kronor till 100 kr per vårddag i den slutna vården.

Övriga landsting har inte förändrat avgifterna inom dessa områden.

Patientavgifter i öppen hälso- och sjukvården 2014

Patientavgifter som gäller i samtliga landsting fr.o.m. den 1 januari 2014 för läkarbesök i primärvården och specialistläkare i öppen vård.

Patientavgifter fr.o.m. den 1 januari 2014 (PDF, nytt fönster)

Patientavgifter i öppen hälso- och sjukvård år 2014
LandstingPrimärvård/husläkareSpecialistläkare
Stockholm200350
Uppsala150300
Sörmland150300
Östergötland150300
Jönköping150300
Kronoberg150300
Kalmar200300
Blekinge150300
Skåne160/200*300
Halland150300
Västra Götaland100/300*300
Värmland200200
Örebro120250
Västmanland150320
Dalarna150300
Gävleborg200200
Västernorrland150300
Jämtland150250
Västerbotten200300
Norrbotten200300
Gotland200300Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot