Publicerad: 14 januari 2015

Nyhet

Nya patientavgifter 2015

Ett landsting har infört enhetlig avgift för läkarbesök i primärvården och i den öppna specialiserade vården. Tre landsting har höjt avgiften i den slutna vården.

Läkare som mäter blodtyck på en patient som sitter på en brits.

Landstinget i Kalmar län införde den 1 januari 2015 en enhetlig avgift på 200 kr för läkarbesök i primärvården och för besök hos specialistläkare.

Landstingen i Stockholm, Blekinge och Region Kronoberg höjde avgiften med 20 kr till 100 kr per vårddag i den slutna vården.

Övriga landsting har inte förändrat avgifterna inom dessa områden.

Patientavgifter i öppen hälso- och sjukvård år 2015

Patientavgifter 2015
Landsting/RegionPrimärvård – husläkareSpecialistläkare
Stockholm200350
Uppsala150300
Sörmland150300
Östergötland150300
Jönköping150300
Kronoberg150300
Kalmar200200
Blekinge150300
Skåne160/200*300
Halland150300
Västra Götaland100/300*300
Värmland200200
Örebro120250
Västmanland150320
Dalarna150300
Gävleborg200200
Västernorrland150300
Jämtland Härjedalen 150250
Västerbotten200300
Norrbotten200300
Gotland200300

* Vald vårdcentral/annan vårdcentral

Patientavgifter i hälso- och sjukvården 2015
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot