Publicerad: 2 december 2016

Nyhet

Nya verktyg för friskare arbetsplatser

Sveriges Kommuner och Landsting lanserar den 2 december flera konkreta verktyg i arbetet med att skapa friskare arbetsplatser.

Arbetsliv

Verktygen är en ny skrift och tre nya filmer som ska kunna användas i arbetet med att minska riskerna för sjukfrånvaro samt förkorta sjukskrivning och underlätta återgång i arbete. Verktygen är också ett led i SKL:s arbete för de åtgärder som finns i avsiktsförklaringen från augusti 2016, där parterna på arbetsmarknaden undertecknade ett dokument med åtgärder för friskare arbetsplatser i kommuner och landsting.

Skriften ”Arbetslivsinriktad rehabilitering” tar sitt avstamp i arbetsmiljöansvaret som helhet, men fokus ligger på att stötta arbetsgivaren i det förebyggande arbetsmiljöarbetet samt med arbetsanpassning och rehabilitering. Skriften ger bland annat handfasta råd kring hur en rehabilitering kan se ut samt en god inblick i gällande lagstiftning och annan reglering.

Filmerna ”Vägen till väggen” är ett paket med tre nya filmer om stress och psykisk ohälsa i arbetslivet. Filmerna vänder sig till chefer, medarbetare och fackligt förtroendevalda. Filmerna är en del i SKL:s projekt Uppdrag Psykisk Hälsa.

Verktygen presenteras i samband med SKL:s nationella konferens ”Arbetsmiljö, sjukfrånvaro och rehabilitering – hur hänger det ihop och vad kan arbetsgivaren göra?”.

Verktyg

Skriften Arbetslivsinriktad rehabilitering

Suntarbetslivs arbetsmiljöutbldning

Filmerna Vägen till väggen

Läs vidare

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot