Publicerad: 25 augusti 2017

Nyhet

Ny ordförande för utredningen om kommunernas framtid

Niklas Karlsson är ny ordförande för kommunutredningen. SKL utgår ifrån att utredningen fortsätter att värna det lokala självstyret och underlättar samverkan.

Regeringen beslutade i dag att utse Niklas Karlsson (s), riksdagsledamot och tidigare kommunalråd i Landskrona, att leda utredningen av hur kommuners förmåga kan stärkas för att hantera framtidens samhällsutmaningar.

– Det finns goda förutsättningar för att Niklas Karlsson med sin bakgrund, precis som SKL, ser att det är absolut nödvändigt att kommunerna får betydligt större möjligheter att samverka över kommungränsen för att kunna hantera välfärdsuppdraget, säger Lena Micko, ordförande för SKL.

Redan den 1 oktober i år förväntas den parlamentariska kommittén lägga fram förslag kring avtalssamverkan.

– Vår förhoppning är att utredningen lägger förslag som tillfredsställer det starka behovet av en generell avtalssamverkan, säger Lena Micko.

Senast den 15 oktober 2019 kommer kommittén att föreslå vilka åtgärder som bör vidtas och hur genomförandet kan ske för att stärka kommunernas förmåga att hantera välfärdsuppdraget.

Niklas Karlsson efterträder migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon.

Läs vidare

Pressjour

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot