Publicerad: 23 januari 2017

Nyhet

Ny rekommendation ska ge ökad kvalitet i äldreboende

Nu har SKL tagit fram rekommendationer för hur kommunerna kan utveckla kvalitén på särskilda boenden för äldre.

För att ge stöd till kommunerna har SKL arbetat fram en rekommendation som ska stärka kvalitetsutvecklingen på boende för äldre.

Rekommendationen innehåller fyra delar: användning av välfärdsteknik, utformning av lokaler, arbetssätt samt tydligt ledarskap.

Individens behov ska styra hjälpinsatserna och rekommendationen ska vara ett stöd i detta.

Fokus på arbetet nattetid

Rekommendationen fokuserar på arbetet nattetid eftersom den perioden är den mest sårbara när det gäller tillsyn och bemanning.

Lena Micko, ordförande SKL

– Jag är glad över att vi nu har rekommendationen på plats, och SKL:s styrelse uppmanar nu kommunerna att anta den, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Under 2017 kommer SKL att supporta kommunerna så att rekommendationerna också blir verklighet. Detta kommer bland annat att ske genom att dokumentera och sprida goda exempel, länsgemensamma dialoger, workshops, webbsändningar riktade till baspersonalen och chefer samt att ta fram underlag för upphandling av välfärdsteknik.

Bemanning på äldreboenden, rekommendationen

Läs vidare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot