Publicerad: 4 juni 2014

Nyhet

Ny tjänst för att hitta och jämföra hjälpmedel

Nu lanserar 1177 Vårdguiden en ny tjänst för hjälpmedelsanvändare och
deras anhöriga. Den nya webbtjänsten baseras på en överenskommelse
mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting.          

– Det här blir en bra service för användare av hjälpmedel av olika slag. Det blir en bättre överblick av vad som finns och vilka rättigheter man har som hjälpmedelsanvändare, säger Hans Karlsson, chef för avdelningen vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Landsting.

På Tema Hjälpmedel på 1177.se, kan användarna söka bland över 60 000 hjälpmedel, som bland annat hörapparater, rullstolar och larm. Tjänsten erbjuder produktfakta och användarna kan se vad som gäller just där de själva bor när det gäller villkor och kostnader. Man får också veta hur det går till att få ett hjälpmedel.

Syftet med den nya tjänsten är att stärka hjälpmedelsanvändaren och anhöriga genom ökad information, ökad delaktighet och inflytande i samband med val av hjälpmedel samt att underlätta jämförelser mellan olika hjälpmedel. Satsningen är finansierad av Socialdepartementet.

Tjänsten tema hjälpmedel (1177.se)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot