Publicerad: 12 mars 2014

Nyhet

Nytt stöd för kommunernas bostadsförsörjning

SKL har publicerat en rapport som visar hur åtta kommuner hanterar utmaningen att ordna bostäder till alla invånare. Syftet med rapporten är att  andra kommuner ska kunna ta del av deras erfarenheter för att utveckla det egna arbetet.         

Rapporten Bostad för alla - Vem tar ansvar för att alla får en bostad?

Rapporten har tagits fram av en projektgrupp med deltagare från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO).

– De allra flesta personer tar plats på den ordinarie bostadsmarknaden utan samhällets hjälp. Men det är också många som av olika skäl inte kan ordna en bostad på egen hand. Att hjälpa dessa personer med deras bostadssituation är ofta en svår utmaning för kommunerna och vi vill därför, genom denna rapport, stödja arbetet, säger Anna Lilja Qvarlander, samordnare på SKL, och deltagare i projektgruppen.

– De kommuner som lyfts fram i rapporten har olika erfarenheter och jobbar på delvis olika sätt för att fler invånare ska kunna få en egen bostad. Vi tror och hoppas att andra kommuner kan inspireras och lära av deras erfarenheter.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot