Publicerad: 19 februari 2014

Nyhet

OECD:s förslag om bättre skola överensstämmer med SKL:s linje

Idag presenterades OECD:s rapport om vad Sverige kan lära av länder som presterar bäst i PISA 2012. Många av förslagen ligger i linje med vad SKL anser behövs för svensk skola.

Enligt OECD behöver Sverige framförallt satsa på lärarna och använda de bästa lärarna där de behövs mest. 

– Värt att notera är man inte över huvud taget inte nämner ändrat huvudmannaskap, säger Maria Stockhaus, ordförande i SKL:s utbildningsberedning.

OECD:s analys visar att de högpresterande länderna ofta har prioriterat löneökningar framför små klasser. Lönerna bör, enligt OECD:s rekommendationer, vara differentierade och stimulera till utveckling av lärarens egen och kollegornas kompetens.

OECD:s rapport

– Reformen med karriärtjänster är ett bra steg i rätt riktning, och tvärtemot vad som ibland påstås är i princip alla kommuner på gång att inrätta karriärtjänster, säger Maria Stockhaus.

– Karriärreformen kan också bli ett bra verktyg för att locka de bästa lärarna till skolor med tuffast förutsättningar, säger Maria Stockhaus.

OECD pekar också på vikten av förväntningar. I högpresterande länder finns en gemensam kultur av höga förväntningar på alla elever, oavsett bakgrund. I Sverige går en femtedel av eleverna i skolor där rektorerna uppger att lärarnas låga förväntningar påverkar elevernas lärande.

– Det här måste vi ändra på. Tror man inte att eleverna kommer att lyckas så gör de det inte heller. Intressant är också att eleverna i de högpresterande länderna framhåller att det är deras egna ansträngningar, med lärarens stöd, som ger resultat, säger Maria Stockhaus.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot