Publicerad: 19 februari 2014

Nyhet

OECD:s förslag om bättre skola överensstämmer med SKL:s linje

Idag presenterades OECD:s rapport om vad Sverige kan lära av länder som presterar bäst i PISA 2012. Många av förslagen ligger i linje med vad SKL anser behövs för svensk skola.

Enligt OECD behöver Sverige framförallt satsa på lärarna och använda de bästa lärarna där de behövs mest. 

– Värt att notera är man inte över huvud taget inte nämner ändrat huvudmannaskap, säger Maria Stockhaus, ordförande i SKL:s utbildningsberedning.

OECD:s analys visar att de högpresterande länderna ofta har prioriterat löneökningar framför små klasser. Lönerna bör, enligt OECD:s rekommendationer, vara differentierade och stimulera till utveckling av lärarens egen och kollegornas kompetens.

OECD:s rapport

– Reformen med karriärtjänster är ett bra steg i rätt riktning, och tvärtemot vad som ibland påstås är i princip alla kommuner på gång att inrätta karriärtjänster, säger Maria Stockhaus.

– Karriärreformen kan också bli ett bra verktyg för att locka de bästa lärarna till skolor med tuffast förutsättningar, säger Maria Stockhaus.

OECD pekar också på vikten av förväntningar. I högpresterande länder finns en gemensam kultur av höga förväntningar på alla elever, oavsett bakgrund. I Sverige går en femtedel av eleverna i skolor där rektorerna uppger att lärarnas låga förväntningar påverkar elevernas lärande.

– Det här måste vi ändra på. Tror man inte att eleverna kommer att lyckas så gör de det inte heller. Intressant är också att eleverna i de högpresterande länderna framhåller att det är deras egna ansträngningar, med lärarens stöd, som ger resultat, säger Maria Stockhaus.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot