Publicerad: 17 december 2014

Nyhet

OFR-avtalet inom hälso- och sjukvård löper vidare

Vårdförbundet och Fysioterapeuterna meddelade idag onsdag att de inte kommer att säga upp avtalet inom OFR:s förbundsområde hälso- och sjukvård.

Det är ett välkommet besked som ger möjlighet att arbeta vidare med den lokala lönebildningen och partsgemensamma arbeten inom vården.

Ingela Gardner Sundström, ordförande i förhandlingsdelegationen, SKL.

– Beskedet idag från våra fackliga motparter på detta område är förstås välkommet. Avtalets flexibilitet ger våra medlemmar möjlighet att arbeta långsiktigt med både villkors- och verksamhetsfrågor bundna till avtalet. Det arbetet kommer nu att kunna fortsätta i lugn och ro, säger Ingela Gardner Sundström, ordförande i förhandlingsdelegationen på Sveriges Kommuner och Landsting.

Fakta

Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta har med OFR:s förbundsområde Hälso- och Sjukvård, som inkluderar Vårdförbundet och Fysioterapeuterna, en Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor – HÖK 11. Avtalet gäller för perioden 2011-04-01– 2015-03-31 med en ömsesidig uppsägningstid av tre kalendermånader. Om avtalet inte sägs upp förlängs det 12 månader i sänder

Avtalet som är utan angiven nivå för löneökningar kommer nu att löpa vidare under 2015.. Avtalet omfattar cirka 100 000 medarbetare inom kommuner, landsting och regioner.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot