Publicerad: 20 februari 2014

Nyhet

Ökad kännedom om 1177 Vårdguidens tjänster

Kännedomen om landstingens gemensamma sjukvårdsrådgivningsnummer 1177 har ökat markant från föregående år. Även kännedomen om webbplatsen1177.se, dit man kan söka sig för att få råd och hjälp om sjukvård, har ökat.          

Det framgår i den årliga nationella befolkningsundersökningen Vårdbarometern. 

Vårdbarometern 2013: Befolkningens attityder till kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvård

Från och med hösten 2013 har 1177 och Stockholms läns landstings motsvarighet Vårdguiden gått samman och blivit 1177 Vårdguiden. Webbadressen 1177.se och telefonnumret 1177 gäller nu för sjukvårdsrådgivning i hela landet.

– Det är glädjande att våra moderna kontaktvägar till vården blir alltmer etablerade hos invånare och patienter, säger Hans Karlsson, chef för avdelningen för vård och omsorg vid SKL

Efter en stabil och positiv trend vad gäller förtroendet för vårdcentraler och sjukhus de senaste åren finns det nu en tendens till stagnation på dessa områden.

– Det vi kan se är att det är fler som ställer sig neutrala i frågorna, men det är inte fler som är negativa. En större andel än tidigare uppger sig ha varken ett högt eller lågt förtroende. Det är relativt små förändringar och för tidigt att uttala sig om ett eventuellt trendbrott utan detta behöver följas upp i kommande mätningar, säger Hans Karlsson.

Undersökningen visar att nära åtta av tio anser att de har tillgång till den sjukvård de behöver. De som har dåligt hälsotillstånd, är i åldern 40–59 år eller födda utanför Norden är de som i lägst utsträckning anser att de har tillgång till den sjukvård de behöver.

Vårdbarometern avser att fånga den vuxna befolkningens attityder och kännedom i frågor kopplade till hälso- och sjukvården. Under 2013 har totalt 41 810 telefonintervjuer genomförts. Samtliga landsting och regioner har deltagit.

Fakta

Syftet med Vårdbarometern är att stimulera till demokratisk dialog och att identifiera förbättringsområden. Vårdbarometern är därmed ett av verktygen i landstingens arbete för att planera, leda, styra och förbättra hälso- och sjukvården.

I den aktuella undersökningen intervjuades totalt 41 810 vuxna personer (18 år och äldre) under året 2013. I respektive landsting/region genomfördes ett minimum av 1000 intervjuer.

Undersökningen genomförs av Institutet för kvalitetsindikatorer AB på uppdrag av samtliga landsting och regioner. Arbetet samordnas av Sveriges Kommuner och Landsting.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot