Publicerad: 26 november 2015

Nyhet

Pengar för bättre cancervård

Regeringen beslutade idag att betala ut 206 miljoner kronor till landsting som redovisat sitt arbete och infört standardiserade vårdförlopp i cancervården.

Ett standardiserat vårdförlopp är ett bestämt utredningsförlopp, som anger vilka utredningar som ska göras vid välgrundad misstanke om cancer. Förloppet anger också hur lång tid det beräknas ta från välgrundad misstanke till start av behandling.

Läkare och patient i samtal.

Hittills finns standardiserade vårdförlopp för fem områden:

Akut myeloisk leukemi (Blodcancer)
Huvud- och halscancer
Matstrupe- och magsäckscancer
Prostatacancer
Urinblåse- och urinvägscancer.

Fler tillkommer under 2016. Pengarna utgör den andra delen av de totalt 413 miljoner, som staten i år delar ut i form av stimulansmedel till landstingen inom ramen för den nationella satsningen för kortare väntetider i cancervården.

Förändrade arbetssätt

Gunilla Gunnarsson.

– Alla landsting har arbetat intensivt med att förändra arbetssätten i cancervården. Det framgår av de inlämnade rapporterna, säger Gunilla Gunnarsson, cancersamordnare vid SKL och ordförande i RCC (Regionala cancercentrum) i samverkan.

Landstingen har kommit olika långt men ett nära samarbete mellan landstingens primär- och specialiserade vård, med stöd av RCC, har etablerats överallt. Det skapar goda förutsättningar för att gå vidare med införande av ytterligare vårdförlopp under 2016.

Fem vårdförlopp ska vara införda

De landsting som senast den 1 november lämnade en redovisning till socialdepartementet över hur landstinget genomfört sin handlingsplan och infört standardiserat vårdförlopp för de fem första pilotdiagnoserna, får del av de 206 miljonerna.

Storleken på beloppet till respektive landsting/region är baserat på befolkningsunderlaget.

Läs vidare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot