Publicerad: 13 november 2014

Nyhet

Positiv utveckling av läkemedelsanvändning

På flera områden utvecklas landstingens användning av läkemedel positivt. Det visar Öppna jämförelser av läkemedelsbehandlingar 2014.

Öppna jämförelser av läkemedelsbehandlingar 2014 (Socialstyrelsen)

Det är andra gången som Öppna jämförelser genomförs inom läkemedelsområdet. Bakom rapporten står Socialstyrelsen i samverkan med Läkemedelsverket och Sveriges Kommuner och Landsting.

Håkan Sörman, VD på Sveriges Kommuner och Landsting.

– Vi ser bland annat att ansträngningarna att minska förskrivning av olämpliga läkemedel till äldre har gett resultat, liksom att förskrivning av antibiotika i öppenvården fortsätter att minska, säger Håkan Sörman, VD på Sveriges Kommuner och Landsting.

Sedan 2005 har andelen personer över 75 år som hämtat ut recept på läkemedel som bör undvikas hos äldre minskat med 41 procent. Användningen av antipsykotiska läkemedel har minskat med 46 procent i samma åldersgrupp.

Mindre antibiotika skrivs ut

Även förskrivningen av antibiotika i primärvården har minskat påtagligt de senaste åren, vilket kan kopplas ihop med de insatser som gjorts på patientsäkerhetsområdet och för minskad antibiotikaresistens.

Sjuksköterska som doserar läkemedel i en dosett ovanpå en läkemedelsvagn.

Också inom hjärt-, kärl- och strokevården går läkemedelsförskrivningen på många håll i önskad riktning. Allt fler patienter med förmaksflimmer och riskfaktor för stroke behandlas med antikoagulantia, och andelen patienter som trombolysbehandlas vid stroke ökar stadigt för varje år.

– Det finns också områden kvar att förbättra. Det finns fortfarande stora regionala skillnader i läkemedelsförskrivningen inom flera områden, t.ex. för behandling med vissa lugnande medel eller sömnmedel. Fortfarande finns utrymme för förbättringar i hur patienter informeras om läkemedel som förskrivs i primärvården.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot