Publicerad: 11 april 2014

Nyhet

Samarbete ger bättre lektioner

Lektionerna på många skolor behöver anpassas bättre efter elevernas olika behov, konstaterar Skolinspektionen i en ny rapport. Det är viktigt för utvecklingen av skolan att vi tittar in i klassrummen, anser SKL.

Skolinspektionens granskning av undervisningen

Skolinspektionen har granskat undervisningen på 650 lektioner, i olika ämnen, i grund- och gymnasieskolan. Enligt myndigheten brister många lektioner i att stödja och stimulera tillräckligt för att eleverna ska utmanas och når bästa möjliga resultat.

– Hur lärare arbetar och samarbetar är mycket viktigt för elevernas lärande. Efter att ha gjort många granskningar av huvudmännen är det därför bra att Skolinspektionen tittar in i klassrummen, säger Maria Stockhaus, ordförande i SKL:s utbildningsberedning.

– Forskning visar att den enskilt viktigaste faktorn för att höja resultaten är kvaliteten på mötet mellan lärare och elev, säger Maria Stockhaus.

SKL tycker att det är positivt att Skolinspektionen lyfter fram goda exempel i sin rapport och att rapporten beskriver rektorns betydelse för att undervisningen på respektive skola utvecklas.

– Vi jobbar mycket med rektorns roll och verktyg för att förbättra undervisningen. Karriärstjänster för lärare är ett exempel. Det är viktigt att lärarna öppnar upp sina klassrum och samarbetar med varandra. På så sätt sprids goda arbetssätt till fler klassrum, säger Maria Stockhaus.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot