Publicerad: 11 juni 2014

Pressmeddelande

Så ska de vårdrelaterade infektionerna bekämpas

Nästan var tionde sjukhussäng upptas av en patient med vårdrelaterad infektion. Förutom stort lidande för patienter så belastas sjukvården med ca 750 000 extra vårddagar till en kostnad av 6.5 miljarder kronor årligen.

Därför gör nu Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med sexton landsting och regioner, en kraftsamling för att minska de vårdrelaterade infektionerna.

– Vi presenterar idag en ny utvecklad modell för att bekämpa ett av de största hoten mot patientsäkerheten i svensk hälso- och sjukvård, säger Håkan Sörman, vd på Sveriges Kommuner och landsting.

Redan 2008 tog landsting och regioner, i samarbete med SKL, ett initiativ till nationell satsning för ökad patientsäkerhet. Då startade också de så kallade punktprevalens-mätningarna. Två gånger per år har förekomsten av vårdrelaterade infektioner, samt följsamheten till så kallade basala hygienrutiner och klädregler, mätts på landets alla sjukhus.

De första åren sjönk infektionerna märkbart, men därefter har minskningen i stort sett uteblivit för att stanna på cirka nio procent.

– Vi vill nu att sjukvården ska ta ett steg till, säger Håkan Sörman. Kan vi minska infektionerna med 30 procent så betyder det en minskning med 225 000 vårddygn, och frigjorda resurser värda över två miljarder kronor.

Landsting som lyckats kan ha uppemot femtio procent färre vårdrelaterade infektioner jämfört med de mindre framgångsrika. En omfattande studie av vad som skiljer de framgångsrika från de mindre framgångsrika har lett fram till åtta framgångsfaktorer som presenteras i rapporten Vårdrelaterade infektioner – Framgångsfaktorer

1. Vårdrelaterade infektioner ses som oacceptabla

2. Hygienriktlinjer ses som självklara

3. Riskbedömningar ger proaktiva arbetssätt

4. Goda lokalmässiga förutsättningar skapas

5. Konsekvent budskap och regelbunden återkoppling

6. Städning ses som en viktig del

7. Vårdhygien och verksamheter samarbetar tätt

8. Fokuserad ledning som agerar vida adekvata kanaler

SKL:s arbete med patientsäkerhet

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot