Publicerad: 18 april 2017

Pressmeddelande

Satsningar på barn och unga i vårändringsbudget för 2017

I vårändringsbudgeten satsar regeringen på barn och ungdomar och förlossningsvård vilket SKL välkomnar. Resurserna behövs men riktade statsbidrag skapar osäkerhet för kommande år.

Lena Micko, ordförande SKL

I vårändringsbudgeten för 2017 finns riktade statsbidrag till förlossningsvård, social barn- och ungdomsvård, barnpsykiatri, utsatta skolor och gymnasieskolans introduktionsprogram.

– Avsikten med regeringens aviserade pengar är god. Vi välkomnar självklart tillskotten. Det hade dock varit bättre med statsbidrag som inte knyts till en specifik verksamhet eftersom kommuner, regioner och landsting har olika utmaningar, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

– De tio välfärdsmiljarderna var ett bra exempel på när staten ger kommuner, landsting och regioner ekonomiska tillskott utan att specificera vilket ändamål de ska gå till, säger Lena Micko.

SKL välkomnar också att regeringen aviserar ytterligare en halv miljard kronor till Klimatklivet, som ska stärka det lokala och regionala arbetet med att ställa om till ett fossilfritt Sverige.

10 maj presenterar SKL ekonomirapporten och kan då ge en mer detaljerad analys av vårpropositionens påverkan på ekonomin i kommuner, landsting och regioner.

Läs vidare

Pressjour

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot