Publicerad: 3 juli 2014

Nyhet

Satsning för fler män i förskolan

Bara tre procent av förskollärarna i Sverige är män. För att locka fler män till förskolan drar SKL igång en satsning som ska stödja de lokala arbetsgivarna. Regeringen har beslutat att stötta arbetet med 1,7 miljoner kronor.

På SKL:s almedalsseminarium "Fler män – så löser vi välfärdens rekryteringsbehov" redogjorde förbundets VD Håkan Sörman för nio strategier SKL tagit fram för att möta rekryteringsutmaningarna. En av dessa handlar om att bredda rekryteringen.

Rapporten som innehåller rekryteringsstrategierna (PDF, nytt fönster)

– I dag jobbar alldeles för få män i förskolan, omsorgen och flera andra välfärdsverksamheter. Det är inte hållbart. Vi kan inte rekrytera bland halva befolkningen, sa Lennart Gabrielsson, SKL:s 1:e vice ordförande.

Panelen var överens om att det är ett långsiktigt arbete att öka andelen män i välfärdsverksamheterna.

– Förskolan är en av de första kontakterna med välfärden vi har. Det behövs fler män för att förskolemiljön ska återspegla samhället som det ser ut. Men det tar väldigt lång tid att ändra normer och man måste börja tidigt. Vi ska vara glada för små framsteg, sa jämställdhetsminister Maria Arnholm.

Flera paneldeltagare menade att kunskapen generellt är dålig om hur förskolläraryrket har förändrats och utvecklats. Gustaf Svensson, är förskollärare i Eskilstuna och driver nätverket Män i förskolan. Nätverket arbetar med att i samarbete med högskolan och arbetsgivarna synliggöra och förändra normer, för att på lång sikt locka fler män till förskollärarutbildningen.

– Yrket behöver marknadsföras. Många relaterar till sin egen förskoletid känner inte till hur förskolläraryrket är i dag: att vara lärare, ledare, att jobba i grupp och hantera människor. Vi förskollärare bygger framtiden – det kommer lätt i skymundan bakom omsorgsbilden, sa Gustaf Svensson.

SKL:s satsning på fler män i förskolan

  • SKL har samlat sju kommuner som jobbar aktivt med att locka fler män till förskolan till ett nätverk för erfarenhetsutbyte och idéutveckling för att främja det lokala arbetet med fler män till förskolan.
  • Två forskare ska följa, dokumentera och analysera både processerna inom nätverket och lokalt utvecklingsarbete i kommunerna, för att ge förutsättningar till ökad spridning av goda exempel även nationellt.
  • Deltar i Skolverkets konferenser om fler män till förskolan hösten 2014.
  • Tar fram stödmaterial till arbetsgivarna.
  • Tar fram en kunskapsöversikt.
  • Tar fram en antologi med tema fler män till förskolan.
  • Gör en utvärdering av satsningar på otraditionella feriejobb som en strategi att bredda framtida rekryteringsbas.

Nätverket för fler män i förskolan
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot