Publicerad: 10 mars 2014

Nyhet

Satsning på fler förskollärare

Regeringen vill tillföra mer resurser till förskolan de närmaste åren. Bland annat utökas antalet platser på förskollärarutbildningen från år 2015 med 800 platser, en utbyggnad med knappt 25 procent. SKL välkomnar förslaget.

Allt fler vill bli förskollärare och söktrycket till utbildningen är högt. Läroplanen för förskolan har en hög ambitionsnivå, vilket kräver väl utbildad personal. Det gäller såväl förskollärare som barnskötare och andra yrkesgrupper.

– Det råder stor brist på förskollärare i delar av landet, så det är mycket välkommet med fler platser på förskollärarutbildningen, säger Maria Stockhaus, ordförande i SKL:s utbildningsberedning.

Förskolan brukar få högt betyg när Svenskt kvalitetsindex årligen mäter kundnöjdheten bland de som använder sig av olika samhällstjänster. Trots att antalet barn i förskolan har ökat med 150 000 på tio år är personaltätheten stabil, liksom den genomsnittliga gruppstorleken. Men självklart finns det utmaningar att ta itu med.

– Ett av de mest angelägna utvecklingsområdena i förskolan är att motverka traditionella könsmönster och könsroller. Ett led i detta är att attrahera fler män att utbilda sig för arbete i förskolan och att behålla de som redan jobbar där, säger Maria Stockhaus. 

Så sent som för en vecka sedan hade SKL överläggningar med Utbildningsdepartementet och andra myndigheter och organisationer om hur vi gemensamt kan verka för att andelen män i förskolan ska öka. SKL är på gång att skapa ett nätverk med kommuner som har en relativt hög andel manliga medarbetare i förskolan. Ambitionen är att på så sätt sprida erfarenheter och goda exempel. 

Fakta   

År 2012 gick 482 000 barn i förskolan, vilket var 10 000 fler än året innan. Av 3–5-åringarna går cirka 95 procent i förskolan.

Den totala kostnaden för förskolan var 60 miljarder kronor år 2012.

Den genomsnittliga gruppstorleken är 16,9 barn och personaltätheten 5,3 barn per årsarbetare.

Över hälften av årsarbetarna i kommunala förskolor, 56 procent, har förskollärarutbildning. Andelen är lägre i fristående förskolor. 

Andelen män som arbetar i kommunala förskolor är 3 procent och 5,5 procent i fristående förskolor.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot