Publicerad: 10 mars 2014

Nyhet

Sjukfrånvaron fortsätter att öka

Från att ha minskat avsevärt mellan 2002–2011 ökar nu sjukfrånvaron bland medarbetare i kommuner och landsting för andra året i rad. Utmaningen är nu att förhindra att den stiger till nivåer liknande dem i början av 2000-talet.

SKL har samlat in uppgifter som kommuner och landsting har rapporterterat in i sina årsredovisningar. Sammanställningen visar att sjukfrånvaron i kommunerna har ökat från 5,5 till 5,9 procent mellan 2012 och 2013 och i landstingen från 5,0 till 5,2 procent. Ökningen gäller både bland kvinnor och bland män men den totala sjukfrånvaron är fortfarande betydligt högre bland kvinnor.

– Att sjukfrånvaron fortsätter att öka är naturligtvis inte bra, även om nivån är låg i jämförelse med för tio år sedan. Den största utmaningen är att kvinnors höga sjukfrånvaro är ett bestående mönster, säger Agneta Jöhnk, chef på avdelningen för arbetsgivarpolitik på Sveriges Kommuner och Landsting.

Trenden i kommuner och landsting speglar ungefär utvecklingen på arbetsmarknaden i stort. Sjukfrånvaron tenderar att gå upp och ned med några års mellanrum, av olika och oklara anledningar. Sannolikt till stor del beroende på sjukförsäkringen.

– Även om en betydande del av orsakerna till sjukfrånvaron ligger utanför arbetsgivarnas ansvarsområden måste alla parter göra vad de kan för att hålla sjukfrånvaron på en rimlig nivå. Som arbetsgivare behöver vi och enskilda kommuner och landsting fortsätta jobba för en klanderfri arbetsmiljö, enskilt men framförallt även tillsammans med facken och andra intressenter, säger Agneta Jöhnk.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot